МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Ловеч

01 фев 2021

конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Ловеч

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Ловеч на вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
1. Районно управление – Ловеч
Сектор „Охранителна полиция“
Група „Охрана на обществения ред“
- полицай – старши полицай  – 2 (две) вакантни длъжности;
2. Районно управление – Троян
Сектор „Охранителна полиция“
Група „Охрана на обществения ред“
 - полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 1 (една) вакантна длъжност;
3. Районно управление – Ябланица
Група „Охранителна полиция“
- полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 1 (една) вакантна длъжност;

Зап.№ 8121К-831/28.01.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Резултати от етап „Изследване на физическата годност”

Резултати от етап „Психологично изследване” – 1 част


 16 април 2021 | 15:26