МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Русе

17 мар 2021

конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Русе

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Русе на вакантна изпълнителска длъжност, за която се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
Отдел „Криминална полиция“
Сектор „Базова научно-техническа лаборатория“
Група „Съдебна химия и биология“
- РАЗУЗНАВАЧ VІ – ІV степен (ЕКД-биолог) – 1 (една) вакантна длъжност

Зап.№ 8121К-5084/16.03.2021 г.

Списък на допуснатите кандидати

Резултати от „Проверка на специфичните знания”

Резултати от етап „Изследване на физическата годност”


 29 април 2021 | 13:22