МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Столична дирекция на вътрешните работи

01 фев 2021

конкурс за назначаване на държавна служба в Столична дирекция на вътрешните работи

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в МВР за вакантни младши изпълнителски длъжности в Столична дирекция на вътрешните работи, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
- полицай – старши полицай – 50 (петдесет) вакантни длъжности.

Зап.№ 8121К-872/29.01.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Допълн. към протокол № 513р - 18363/04.03.2021 г.

Резултати от етап „Изследване на физическата годност”

Резултати от етап „Психологично изследване” – 1 част

 


 27 април 2021 | 18:43