МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Столична дирекция на вътрешните работи

05 фев 2021

конкурс за назначаване на държавна служба в Столична дирекция на вътрешните работи

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Столична дирекция на вътрешните работи за вакантни изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
РАЙОННИ УПРАВЛЕНИЯ
Сектор „Противодействие на криминалната престъпност“
- разузнавач VІ - ІV степен – 5 (пет) вакантни длъжности;
- разузнавач VІ - V степен – 10 (десет) вакантни длъжности.

Зап.№ 8121К-1369/04.02.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати


 15 март 2021 | 11:59