МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба при Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР (РДГП) Бургас

09 фев 2021

конкурс за назначаване на държавна служба при Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР (РДГП) Бургас

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344/25.07.2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Регионална дирекция „Гранична полиция“ - Бургас при Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР на младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - ВАРНА
ГРАНИЧЕН КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛЕН ПУНКТ - ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА
- полицай - старши полицай – 4 (четири) вакантни длъжности.

Зап.№ 8121K-1951/09.02.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

График за провеждане на изпити за установяване нивото на притежаваната чуждоезикова подготовка и компютърна грамотност

Резултати от проведените изпити за установяване нивото на притежаваната чуждоезикова подготовка и компютърна грамотност

Резултати от етап „Изследване на физическата годност”

 13 май 2021 | 14:16