МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба при Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР (РДГП) Драгоман

09 фев 2021

конкурс за назначаване на държавна служба при Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР (РДГП) Драгоман

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344/25.07.2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в граничните контролно-пропускателни пунктове към Регионална дирекция „Гранична полиция“ - Драгоман при Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР на младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
- полицай - старши полицай – 27 (двадесет и седем) вакантни длъжности.

Зап.№ 8121K-1947/09.02.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати  и  1.Допълнение към протокол Рег.№ 4078р-4088/23.03.2021г.  и  2.Допълнение към протокол Рег.№ 4078р-5249/14.04.2021г. 

Резултати от етап „Изследване на физическата годност”

 11 май 2021 | 17:50