МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба при Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР (СОВН)

05 апр 2021

конкурс за назначаване на държавна служба при Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР (СОВН)

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344/25.07.2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ конкурс за назначаване на държавна служба в Специализиран отряд „Въздушно наблюдение“ при Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР за вакантна изпълнителска длъжност, за която не се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
СЕКТОР „ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ“
- специалист VI - III степен (хеликоптер и двигател) – 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-5579/30.03.2021 г.

Списък на допуснатите кандидати

 12 май 2021 | 16:01