МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба при Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ - МВР (Жандармерия), ЗЖУ-София;

10 фев 2021

конкурс за назначаване на държавна служба при Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ - МВР (Жандармерия), ЗЖУ-София;

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в дирекция „Жандармерия“ при Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ - МВР  за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
1. ОТДЕЛ „ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА МВР“
- полицай - старши полицай - 8 (осем) вакантни длъжности;
2. ЗОНАЛНО ЖАНДАРМЕРИЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - СОФИЯ
- полицай - старши полицай - 42 (четиридесет и две) вакантни длъжности.

Зап.№ 8121К-1931/08.02.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Резултати от етап „Изследване на физическата годност”

 22 април 2021 | 17:15