МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

О Б Я В А за заемане на вакантна длъжност технически изпълнител за лице, работещо по трудово правоотношение при Главна дирекция “Гранична полиция” – МВР (РДГП) Аерогари

21 яну 2021

заемане на вакантна длъжност технически изпълнител за лице, работещо по трудово правоотношение при Главна дирекция “Гранична полиция” – МВР (РДГП) Аерогари

Регионална дирекция „Гранична полиция” – Аерогари при Главна дирекция “Гранична полиция” – МВР обявява процедура за заемане на 1 (една) вакантна длъжност за лице, работещо по трудово правоотношение (ЛРТП), както следва:
СЕКТОР „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“
- технически изпълнител/“Човешки ресурси“, средно образование   - 1 щ. бр.

Рег.№ 3282р-1641/20.01.2021 г.

 21 януари 2021 | 11:53