МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

О Б Я В А за заемане на вакантна длъжност "чистач" за лице, работещо по трудово правоотношение при Областна дирекция на МВР - София

02 мар 2021

заемане на вакантна длъжност "чистач" за лице, работещо по трудово правоотношение при Областна дирекция на МВР - София

Областна дирекция на МВР – София обявява процедура за заемане на вакантна длъжност за лице, работещо по трудово правоотношение (ЛРТП) , както следва:
Сектор ФОУССД към отдел „Административен“ при ОДМВР - София
- чистач – 1 щатна бройка

Рег.№ 251р-4408/01.03.2021 г.

 02 март 2021 | 10:07