МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

О Б Я В А за заемане на вакантни длъжности "системен оператор" за лица, работещи по трудово правоотношение при Областна дирекция на МВР - Бургас

15 фев 2021

заемане на вакантни длъжности "системен оператор" за лица, работещи по трудово правоотношение при Областна дирекция на МВР - Бургас

Областна дирекция на МВР - Бургас обявява процедура за заемане на вакантни длъжности за лица, работещи по трудово правоотношение (ЛРТП), както следва:
сектор „Български документи за самоличност“
- системен оператор – 2 (две) щ. бр.  по срочен договор (до 14.11.2021г.);
- системен оператор (РУ –Поморие) – 1 (една) щ. бр. по срочен договор (до 14.11.2021г.);
- системен оператор - 1 (една) щ. бр. по срочен договор (по заместване на отсъстващ служител).

Рег.№ 251р-5741/12.02.2021 г.

Списък на допуснатите до интервю кандидати

Резултати от тест

Класиране


 16 март 2021 | 18:53