МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

О Б Я В А за заемане на вакантна длъжност системен оператор (ОДМВР-София) и (РУ -Правец) за лице, работещо по трудово правоотношение при Областна дирекция на МВР – София

26 яну 2021

заемане на вакантна длъжност системен оператор (ОДМВР-София) и (РУ -Правец) за лице, работещо по трудово правоотношение при Областна дирекция на МВР – София

Областна дирекция на МВР – София обявява процедура за заемане на вакантна длъжност за лице, работещо по трудово правоотношение (ЛРТП) , както следва:
сектор „ Български документи за самоличност“
- системен оператор (ОДМВР-София) - 1 (една) щ. бройка 
- системен оператор (РУ -Правец)- 1 (една) щ. бройка  ;

Рег.№ 517р-1771/25.01.2021г.

Списък на допуснатите кандидати   и  Изм. и доп. на протокол рег.№ 517р-3489/15.02.2021г.

 16 февруари 2021 | 16:51