МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

О Б Я В А за заемане на 3 (три) изпълнителски длъжности в Главна дирекция “Гранична полиция” – МВР

19 яну 2021

О Б Я В А за заемане на 3 (три) изпълнителски длъжности в Главна дирекция “Гранична полиция” – МВР

В Главна дирекция “Гранична полиция” – МВР, са вакантни 3 (три) изпълнителски длъжности, за които се изисква първоначална професионална подготовка, както следва:
ОТДЕЛ “РАЗСЛЕДВАНЕ”
СЕКТОР “РДГП - РУСЕ”
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай (ГПУ - Видин) - 1 щ. бр.;
ОТДЕЛ “РАЗСЛЕДВАНЕ”
СЕКТОР “РДГП - ДРАГОМАН”
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай (ГПУ - Калотина) - 2 щ. бр.

Рег.№ 3282р-1457/18.01.2021 г.

 19 януари 2021 | 13:49