МВР

Дирекция "ИА"

 

БЛАГОЙ АПОСТОЛОВ ТОДОРОВ

 

Роден на 27.03.1966 г. в гр. Айтос, обл. Бургас. Семеен с две деца.

 

ОБРАЗОВАНИЕ

 

През 1991 г. завършва като магистър, специалност "История и география" във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий".

 

ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА

Постъпва в МВР на 02.05.1995 г. в служба "Информация и архив" на длъжност инспектор в група "Съхранение" на сектор "Комплектуване и НТО".

Последователно е заемал следните длъжности:

от 25.04.2001 г. - главен инспектор в група "Секретариат";

от 29.09.2006 г. - началник на група "Секретариат" в сектор "Териториален";

от 28.04.2009 г. - началник на сектор "Териториален";

от 20.01.2012 г. - началник на сектор "Оперативен архив" към отдел "Архив";

от 28.07.2014 г. - началник на отдел "Архив.

 

През 2007 г. завършва курс за следдипломна квалификация "Защита на културни ценности".

 

През 2010 г. е награден с почетен медал на МВР.

През 2015 г. е награден с обявяване на благодарност и парична награда.

 

След конкурс е назначен за директор на дирекция "Информация и архив" с МЗ № 8121К-386/05.02.2016 г.