МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Покана за набиране на предложения по Фонда за двустранни отношения, Програма БГ 12 „Домашно насилие и насилие основано на полов признак”, Норвежки финансов механизъм 2009 – 2014/ Call for proposals under the fund for Bilateral Relations, BG...

04 авг 2016

Покана за набиране на предложения по Фонда за двустранни отношения, Програма БГ 12 „Домашно насилие и насилие основано на полов признак”, Норвежки финансов механизъм 2009 – 2014/ Call for proposals under the fund for Bilateral Relations, BG 12 Domestic and Gender-Based Violence, NFM 2009-2014

Покана-променена - 17.02.2017 г.

Call for proposals-amended - 17.02.2017 г.

Документация за участие/Supporting documents - 04.08.2016 г.

Решение - 17.01.2017 г.


Архив

 

 23 май 2017 | 18:05