МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Обява с предмет „Организиране на работна среща“ по проект „Усъвършенстване на системата за установяване на активи в България“ по програма БГ 13 на Норвежкия Финансов Механизъм 2009 - 2014, Възложител Комисия за отнемане на незаконно придоби...

01 дек 2014

Обява с предмет „Организиране на работна среща“ по проект „Усъвършенстване на системата за установяване на активи в България“ по програма БГ 13 на Норвежкия Финансов Механизъм 2009 - 2014, Възложител Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ)

Обява

 23 май 2017 | 18:05