МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Покана за набиране на проектни предложения по малка грантова схема: "Укрепване на националния капацитет за ефективно използване на европейските инструменти за обмен на информация чрез повишаване на знанията и финансова подкрепа", Програма ...

07 авг 2014

Покана за набиране на проектни предложения по малка грантова схема: "Укрепване на националния капацитет за ефективно използване на европейските инструменти за обмен на информация чрез повишаване на знанията и финансова подкрепа", Програма BG 13 "Взаимодействие в рамките на Шенген и борба с трансграничната и организирана престъпност, в т.ч. трафика на хора и странстващи престъпни групи", Норвежки финансов механизъм 2009 – 2014/Call for project proposals under small grant scheme: "Strengthening national capacities for the efficient use of EU information-sharing instruments and application of Schengen – relevant laws through competence – building measures and financial support", BG 13: Schengen Cooperation and Combating Cross-border and Organised Crime, including Trafficking and Itinerant Criminal Groups, NFM 2009-2014

Покана (pdf - 1449k)

Call for proposals (pdf - 1348k)

Документация за участие (zip - 4354k)

Supporting documents  (zip - 4338k)

Въпроси и отговори/Questions and answers (zip - 235k)

Решение за класиране на участници и определяне на изпълнител (pdf - 144k) 

 23 май 2017 | 18:05