МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Покана за набиране на предложения по Фонда за двустранни отношения, Програма BG 13 "Взаимодействие в рамките на Шенген и борба с трансграничната и организирана престъпност, в т.ч. трафика на хора и странстващи престъпни групи", Норвежки фин...

07 авг 2014

Покана за набиране на предложения по Фонда за двустранни отношения, Програма BG 13 "Взаимодействие в рамките на Шенген и борба с трансграничната и организирана престъпност, в т.ч. трафика на хора и странстващи престъпни групи", Норвежки финансов механизъм 2009 – 2014/ Call for proposals under the fund for Bilateral Relations, BG 13: Schengen Cooperation and Combating Cross-border and Organised Crime, including Trafficking and Itinerant Criminal Groups, NFM 2009-2014 - ЗАТВОРЕНА/CLOSED

Покана-променена - 12.01.2016 г.

Call for proposals-amended - 12.01.2016 г.

Документация за участие/Supporting documents - 12.01.2016 г.

 

 

 

Archive

 23 май 2017 | 18:05