МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Покана по чл.6.9 от регламент за изпълнение на НФМ 2009-2014 за набиране на предложения за допълнителни дейности, които не са обхванати от договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерки 1, 2, 4 и 5 и от предварително де...

12 дек 2016

Покана по чл.6.9 от регламент за изпълнение на НФМ 2009-2014 за набиране на предложения за допълнителни дейности, които не са обхванати от договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерки 1, 2, 4 и 5 и от предварително дефиниран проект по Програма БГ 12 „Домашно насилие и насилие, основано на полов признак“

Покана - 12.12.2016 г.

Документация за участие - 12.12.2016 г.

Въпроси и отговори - 11.01.2017 г.

Решение за финансиране на проектни предложения - 16.02.2017 г.

 23 май 2017 | 18:05