МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Покана за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Верификация на дейности и разходи в изпълнение на Норвежки финансов механизъм 2009-2014 г. по програми БГ12 и БГ13" по реда на глава осма "а" от Закона за обществените ...

16 юни 2014

Покана за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Верификация на дейности и разходи в изпълнение на Норвежки финансов механизъм 2009-2014 г. по програми БГ12 и БГ13" по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки - ОТВОРЕНА

Заглавна страница (pdf - 77k)

Покана (pdf - 244k)

Документация за участие (doc - 215k)

Техническа спецификация (pdf - 406k)

Договор за възлагане на обществена поръчка и приложененията към него (zip - 1006k)

 23 май 2017 | 18:05