МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Информационен ден на 10.03.2020 г.по програма „Вътрешни работи“, Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г.

10 мар 2020


На 10.03.2020 г., в сградата на Министерството на вътрешните работи, ул. „Шести септември“ № 29, дирекция „Международни проекти“ - МВР проведе информационен ден за представители на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. Събитието е във връзка с публикувана  покана за предоставяне на проектни предположения по предварително дефиниран проект  № 14 „Укрепване на капацитета на компетентните власти в България по отношение на възстановяване и управление на активи от престъпна дейност”.
Целта на информационния ден беше кандидатът по проекта бъде запознат с условията на публикуваната покана и процедурата за кандидатстване, както и да бъде предоставена възможност да бъдат дискутирани въпроси, възникнали при подготовката на проектно предложение.
Поканата се публикува на интернет страниците на дирекция "Международни проекти“ – МВР : http://www.mvr.bg/dmp и Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г. - https://www.eeagrants.bg/
Изображения

 20 март 2020 | 15:27