МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Информационен ден на 12.12.2019 г. по Програма „Вътрешни работи“ на Норвежки финансов механизъм 2014- 2021 г.

13 дек 2019


На 12.12.2019 г. дирекция "Международни проекти" - МВР проведе информационен ден за бенефициенти по проектите по Програма „Вътрешни работи“ на НФМ 2014-2021, на който бяха представени изискванията на Програмния оператор по отношение на оперативното и финансово изпълнение на проектите, включително и избора на изпълнител по реда на ЗОП и ПМС 118/2014 г.
В събитието участваха представители на всички бенефициенти по Програма „Вътрешни работи“ на НФМ 2014-2021.

Презентации
  Презентация - 1
  Презентация - 2
  Презентация - 3
  Презентация - 4
Изображения

 13 декември 2019 | 13:27