МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Пето заседание на Комитета за сътрудничество - 14-15 ноември 2019 г.

18 ное 2019           Петото заседание на Комитета за сътрудничество по програма „Вътрешни работи“ се проведе на 14-15 ноември 2019 г. в Банско, България. Представители на всички организации, определени за членове на комитета, участваха в срещата, а именно – Национална дирекция на полицията на Норвегия, норвежкото Министерство на правосъдието и обществената сигурност, Норвежката дирекция по имиграция и Съвета на Европа. Наблюдателите бяха представени от Посолството на Кралство Норвегия в Румъния, акредитирано за България, Офиса на финансовия механизъм, Националното координационно звено и Министерството на правосъдието на България. Представители на Държавна агенция „Национална сигурност“, Българския Червен кръст и Международната организация по миграция присъстваха на заседанието в качеството си на бенефициенти или партньори по проекти, включени в програма „Вътрешни работи“, за да представят актуална информация по проектите.
Участниците разгледаха напредъка по изпълнението на програма „Вътрешни работи“ за последната година. Представена бе подробна информация за всички проекти, с акцент върху процедурите за оценка на предварително дефинираните проекти и подадените от бенефициенти искания за изменение на Програмното споразумение.
Комитетът за сътрудничество също така обсъди предложените дейности по фонда за двустранни отношения и прие решение относно процедурата за кандидатстване за финансиране по този фонд.
Изображения

 19 ноември 2019 | 13:20