МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Процедура за директно предоставяне на БФП по проект BG65ISNP001-2.011 Повишаване на административния и техническия капацитет на МВР в областта на граничния контрол“

16 дек 2019


Заглавна страница - 16.12.2019 г.

Насоки - 16.12.2019 г.

Документация за кандидатстване - 16.12.2019 г.

Информация за получени предложения и становища
 - 16.12.2019 г.

Насоки - променени - 16.01.2020 г.

Насоки - променени - 20.01.2020 г.

Разяснения - 22.01.2020 г.

Решение за финансиране на проектни предложения - 24.03.2020 г.

Информация за одобрен проект - 30.04.2020 г.

 30 април 2020 | 11:34