МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект: BG65ISNP001-3.006 "Следгаранционна поддръжка на НВИС"

18 май 2020

Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект: BG65ISNP001-3.006 "Следгаранционна поддръжка на НВИС"

Заглавна страница - 18.05.2020 г.

Насоки-за-кандидатстване - 18.05.2020 г.

Документация за кандидатстване - 18.05.2020 г.

Информация за получени предложения и становища - 18.05.2020 г.

Насоки за кандидатстване, версия 2 - 30.06.2020 г.

Насоки за кандидатстване, версия 3 - 10.07.2020 г.

Решение за финансиране - 20.03.2020 г.

 20 август 2020 | 13:28