МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Процедура на директно предоставяне на БФП по проект BG65ISNP001-2.014 „Доставка на оборудване, предпазни средства и консумативи за защита здравето на полицейските служители и предотвратяване разпространението на COVID-19 на границите на Р България“

11 май 2020


Процедура на директно предоставяне на БФП по проект BG65ISNP001-2.014 „Доставка на оборудване, предпазни средства и консумативи за защита здравето на полицейските служители и предотвратяване разпространението на COVID-19 на границите на Р България“

Заглавна страница - 11.05.2020 г.

Насоки - 11.05.2020 г.

Документация за кандидатстване - 11.05.2020 г.

Решение за класиране - 10.07.2020

 10 юли 2020 | 17:27