МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Процедура за предоставяне на БФП чрез провеждане на процедура за подбор на проекти BG65ISNP001-1.003 „Провеждане на информационна кампания на територията на Република България, с цел ...

23 дек 2019

 Процедура за предоставяне на БФП чрез провеждане на процедура за подбор на проекти BG65ISNP001-1.003 „Провеждане на информационна кампания на територията на Република България, с цел намаляване на процента на отказани визи за САЩ на български граждани, вид В1(business visa) и вид В2 (tourism, pleasure or visiting)”

Заглавна страница - 23.12.2019 г.

Насоки - 23.12.2019 г.

Обява - 23.12.2019 г.

Документация за кандидатстване - 23.12.2019 г.

Насоки - променени - 03.02.2020 г.

Информация за отхвърлени проектни предложения - 30.03.2020 г.

Решение за прекратяване на процедура - 24.06.2020 г.

 24 юни 2020 | 17:44