МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Повишаване на квалификацията на въздушния екипаж и инженерите по отношение експлоатацията на хеликоптери" - ЗАТВОРЕНА

Решение (pdf - 324k)

Обявление (pdf - 1170k)

Техническа спецификация - ЛОТ 1 (pdf - 798k)

Техническа спецификация - ЛОТ 2 (pdf - 768k)

Техническа спецификация - ЛОТ 3 (pdf - 714k)

Документация за участие (rar - 262k)

Решение за прекратяване (pdf - 301k)