МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Изграждане на интегрирана система за наблюдение по границата с Р. Турция в участъка ГКПП Лесово - устието на р. Резовска" - ЗАТВОРЕНА

Решение (pdf - 319k)

Обявление (pdf - 929k)

Документация за участие (rar - 226k)

Техническа спецификация - част 1 (pdf - 2936k)

Техническа спецификация - част 2 (pdf - 3125k)

Техническа спецификация - част 3 (pdf - 3218k)

Въпроси и отговори (pdf - 173k)

Въпроси и отговори - 2 (pdf - 103k)

Въпроси и отговори - 3 (pdf - 155k)

Въпроси и отговори - 4 (pdf - 141k)

Въпроси и отговори - 5 (pdf - 303k)

Въпроси и отговори - 6 (pdf - 611k)

Въпроси и отговори - 7 (pdf - 647k)

Въпроси и отговори - 8 (pdf - 333k)

Въпроси и отговори - 9 (pdf - 876k)

Въпроси и отговори - 10 (pdf - 406k)

Въпроси и отговори - 11 (pdf - 1083k)

Въпроси и отговори - 12 (pdf - 567k)

Въпроси и отговори - 13 (pdf - 237k)

Въпроси и отговори - 14 (pdf - 932k)

Въпроси и отговори - 15 (pdf - 246k)

Въпроси и отговори - 16 (pdf - 63k)

Въпроси и отговори - 17 (pdf - 212k)

Въпроси и отговори - 18 (pdf - 290k)

Въпроси и отговори - 19 (pdf - 82k)

Решение за удължаване на срока за получаване на оферти (pdf - 293k)

Решение за удължаване на срока за получаване на оферти (pdf - 310k)

Допълнително посещение на местата за изпълнение на проекта (pdf - 88k)

Програма (pdf- 226k)

Програма за посещения на място на 13 и 14.12.2011 г. (pdf - 115k)

Информация относно отваряне на ценови оферти (pdf - 52k)

Решение за прекратяване на процедура (pdf - 410k)