МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на допълнително техническо оборудване и специализиран софтуер за развитие на геоинформационната дейност на ГД "Гранична полиция" - ЗАТВОРЕНА


Обявление (pdf - 892 k)

Решение (pdf - 322k)

Документация за участие (rar - 181k)

Техническа спецификация (pdf - 2371k)

Решение за прекратяване на процедура (pdf - 338k)