МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Продължаване на процеса на модернизация на комуникационните системи на МВР с оглед подобряване и разширяване на обмена на глас, образи и данни, осигуряване на сигурността и надеждността на мрежата за пренос на данни на МВР и оперативна съвместимост с подобни мрежи в зоната на ЕС" - ЗАТВОРЕНА

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Продължаване на процеса на модернизация на комуникационните системи на МВР с оглед подобряване и разширяване на обмена на глас, образи и данни, осигуряване на сигурността и надеждността на мрежата за пренос на данни на МВР и оперативна съвместимост с подобни мрежи в зоната на ЕС" - ЗАТВОРЕНА

Решение (pdf - 323k)

Обявление (pdf - 1128k)

Докумантация за участие (rar - 254k)

Техническа спецификация (pdf - 2101k)

Програма за посещението на потенциалните изпълнители (pdf - 105k)

Информация за отваряне на ценови оферти (pdf - 66k)

Решение за класиране на участници и определяне на изпълнител (pdf - 88k)

Решение за прекратяване на процедура (pdf - 347k)

Обявление за възложена поръчка (pdf - 676k)