МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ, ИЗГОТВЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ДЕЙНОСТИ ОТ ГОДИШНА ПРОГРАМА 2010 НА ФОНД ЗА ВЪНШНИТЕ ГРАНИЦИ - СРОК - 26.04.2011 г. - ЗАТВОРЕНА

Покана (pdf - 69k)

Документи за участие (rar - 32k)

ТС и приложения (rar - 65k)