МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ за проверка на технически спецификации, изготвени във връзка с реализирането на дейности от Годишна програма 2010 на Фонда за външни граници - СРОК 20.06.2011 г. - ЗАТВОРЕНА

Покана - (pdf - 69k)

Документи за участие - (rar - 35k)

Техническа спецификация и Приложения (rar - 61 k)