МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО ГОДИШНА ПРОГРАМА 2012 ПО ФОНД ЗА ВЪНШНИТЕ ГРАНИЦИ - ЗАТВОРЕНА

Дирекция „Международни проекти” – МВР, Отговорен орган по Европейски фонд за връщане и Фонда за външните граници, отправя покана към институциите и организациите, потенциални бенефициери на средства по Фонда за външните граници, или заинтересовани страни (партньори) за набиране на проектни предложения за дейности, които да бъдат включени в проекта на Годишна програма за 2012 година.

 

 

Естеството на предложенията следва да позволява изпълнение на дейността чрез метода на подбор на проекти и отпускане на безвъзмездни средства за тяхното изпълнение на спечелилия кандидат (awarding body method).

 

 

При изготвяне на Вашите предложения е препоръчително да използвате приложения формуляр на индикативен проектен фиш.

 

 

Краен срок за представяне на предложенията е 16.00 часа на 15 юли 2011 г. на електронен адрес: [email protected]На вниманието на г-н Иван Шаренков – директор на Дирекция „Международни проекти”-МВР.