МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Изграждане на електронни гишета за автоматизиран граничен контрол на международните летища София и Варна" - ЗАТВОРЕНА

Решение (rar - 1069k)

Обявление 1 част (rar)

Обявление 2 част (rar)

Обявление 3 част (rar)

Обявление 4 част (rar)

Обявление 5 част (rar)


Документация за участие (rar)

Техническа спецификация (rar - 3364k)

Решение за прекратяване (pdf - 283k)