МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "По-нататъшно подобряване условията за въвеждане на националната ШИС и разширяване на нейните възможности с цел покриване на изискванията на ШИС 2" - ЗАТВОРЕНА

Решение (rar - 1035k)

Обявление (pdf - 2334k)

Технически спецификации  (pdf - 3341k)

Документация за участие (rar - 297k)

Въпроси и отговори (pdf-106k)

Информация за отваряне на ценови оферти (pdf - 55k)

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител (pdf - 100k)

Обявление за възложена поръчка (pdf - 630k)