МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на специализирано оборудване за обмен на информация в реално време и осигуряване на достъп до обществени мрежи извън МВР" - ЗАТВОРЕНА

Решение (rar - 1033k)

Обявление - 1 (rar - 1634k)

Обявление - 2 (rar - 1365k)

Технически спецификации  (rar - 2116k)

Документация за участие (rar - 258k)

Информация за отваряне на ценови оферти (pdf - 55k)

Решение за класиране на участници и определяне на изпълнител (pdf - 150k)

Обявление за възложена поръчка (pdf - 601k)