МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при пътувания в чужбина” - ЗАТВОРЕНА

Решение (rar - 1099k)

Обявление (rar - 3470k)

Документация за участие (rar - 331k)

Информация за промяна на датата на отваряне на подадените оферти (pdf- 44k)

Информация за отваряне и оповестяване на ценовите оферти (pdf - 56k)

Информация за сключен договор (pdf - 71k)