МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Решение № C (2015) 1685 final на Европейската Комисия от 19.03.2015г. за одобряване на националната програма на България за подпомагане от фонд „Убежище, миграция и интеграция“ за периода от 2014 до 2020 г. - 07.05.2015 г.

Национална програма

Решение