МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

26.03.2019 г.

   На 26.03.2019 г. бе проведено заседание на Комитета за наблюдение на националната многогодишна програма на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 г. В рамките на заседанието беше разгледан годишният доклад за изпълнение на многогодишната програма на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 г. за периода 16 октомври 2017 г. -  15 октомври 2018 г. Представена бе работата по отношение на бъдещата финансова рамка в област „Вътрешни работи“ за периода 2021-2027 г.
В рамките на заседанието от членовете на Комитета за наблюдение не бяха приети предложения и препоръки.

Презентации

Презентация 1
Презентация 2

Снимки