МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

23.10.2018 г.

   На 23.10.2018 г. бе проведено заседание на Комитета за наблюдение на националната многогодишна програма на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 г.

Презентации

Презентация 1
Презентация -2

Снимки