МВР

ОД Добрич

 

”Доставка на природен газ за отопление на административната сграда на РУ – гр. Генерал Тошево с адрес: гр. Генерал Тошево, ул.”Димитър Благоев” №6 със срок на изпълнение 36 месеца”

12 авг 2019

Дата на създаване на електронната преписка: 12.08.2019 г.

Способ за възлагане: Договаряне без предварително обявление.

Пореден номер на преписка: 2 / 2019 г.
Прикачени документи Решение за откриване на процедура рег.№357р-7929/12.08.2019 г.   (pdf - 1,07MB) - 12 авг 2019 15:15
Обявление за възложена поръчка   (pdf - 1,46MB) - 24 окт 2019 15:40
Договор   (pdf - 1,67MB) - 24 окт 2019 15:41

 24 октомври 2019 | 15:41