МВР

ОД Добрич

 

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост в сгради на ОДМВР- Добрич, с предназначение поставяне на преместваем модул за банково обслужване

07 юни 2019

Прикачени документи Заповед рег.№ 8121з-676/05.06.2019г.   (pdf - 498,00KB) - 07 юни 2019 16:02
Обява   (pdf - 143,00KB) - 07 юни 2019 16:03
Заповед рег. № 8121з-678/05.06.2019г.   (pdf - 505,00KB) - 07 юни 2019 16:18
Заповед рег. № 8121з-871/06.08.2019   (pdf - 212,00KB) - 08 авг 2019 14:18
Заповед рег. № 8121з-872/06.08.2019 г.   (pdf - 214,00KB) - 08 авг 2019 14:18

 08 август 2019 | 14:19