МВР

ОД Добрич

 

18 юни 2019

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОЛИЦЕЙСКА ОПЕРАЦИЯ

За осигуряване и подобряване на безопасността на движението по пътищата

    Във връзка с увеличения брой тежки ПТП със загинали и ранени в последните дни – 14 – 17.06.2019 г. за периода от 18 до 22.06.2019 г. се провежда специализирана полицейска операция за осигуряване и подобряване на безопасността на движението по пътищата, нормални пътни условия и пропускателна способност, както и осъществяване на активен контрол по основните направления на републиканските пътища.

Специализирана операция на пътна полиция започва от днес, както в област Добрич, така и в цялата страна. Ще бъде засилен контролът върху скоростта, неправоспособността на шофьорите, ползването на обезопасителните колани и детските обезопасителни системи, отнемането на предимство на пешеходци на пешеходни пътеки. Особено внимание ще се обръща на водачите на двуколесни превозни средства - на тяхната правоспособност, видимостта и състоянието на регистрационните табели на моторните превозни средства, използването на защитните каски.
Полицейските екипи ще бъдат локализирани по участъци с въведена временна организация на пътя, както и по местата със засилен трафик.
Същевременно продължава и предприетата за летния сезон операция на пътна полиция. В рамките й ще се осъществява и засилен контрол на транзитно преминаващите през страната моторни превозни средства.

Заключително мероприятие "Ваканция, Здравей! Да играем безопасно!"

Националната програма „Работа на полицията в училищата“

На 7 юни 2019 г. от 14:00 часа, в залата на Общински младежки център  „Захари Стоянов“ – град Добрич се проведе състезание – викторина „Ваканция, здравей! Да играем безопасно!“, организирано от Областна дирекция на МВР – Добрич. Лого на мероприятието беше един от символите на Добруджа – бялата лястовица. Залата беше украсена с 40 бели лястовици – толкова, колкото са участниците в състезанието. Украсата от 100 цветни балона създаде празнично настроение у децата. Участниците от десетте отбора бяха облечени в разноцветни тениски с лого „Бяла лястовица“ и надпис „Ваканция здравей! Да играем безопасно!“. Състезанието отбеляза началото на лятната ваканция на децата и е заключителен етап на Националната програма „Работа на полицията в училищата“, по която ИДПС в областта работят от 2001 година. Мероприятието популяризира превантивната работа на полицейските служители в училищата.
             Участие в състезанието взеха 40 деца от четвърти, пети и шести клас от седем  училища в областта: СУ „Йордан Йовков“ - гр. Тервел  -  два отбора 5 и 6  клас, СУ „Стефан Караджа“ - гр. Каварна -  два отбора 5 и 6 клас, ОУ „Антим I“ гр. Балчик - един отбор 5 клас, ОУ  „Стефан Караджа“ - с. Житница, общ. Добричка – един отбор 6 клас, СУ „Св. Климент Охридски“ - гр. Добрич – един отбор 4 клас,  ОУ „Стефан Караджа“ - гр. Добрич – два отбора 5 и 6 клас, и СУ „Димитър Талев“ - гр. Добрич - един отбор 5 клас.

В продължение на два часа участниците демонстрираха своите умения и знания в 7  състезателни игри – „Тематична кръстословица“, „Подреждане на пъзели“ (пътни знаци), „Игрословица – Непознат“, „Безопасните места“, „Полицаят – моят приятел“, „Открий думите в текста!“, „Дай определение на думата!“.

За децата от публиката бяха подготвени въпроси, а за правилно отговорилите имаше награди.

В игрите помощници на участниците бяха полицейски инспектори и инспектори ДПС.

ГДНП осигури награди за първите три места, грамоти за всяко училище,  награди за децата от публиката.

Със съдействието на МКБППМН при община гр. Добрич, община Добричка, община Балчик, община Каварна и община Тервел бяха осигурени индивидуални награди за всяко дете – образователни игри, както и тениски с логото на мероприятието. Бяха осигурени и грамоти за всеки участник и за отборите спечелили първо, второ и трето място.

Подобни превантивни мероприятия способстват за изграждане у децата на модели за гражданско поведение, а получените знания децата ще предадат на своите приятели и съученици.

Гости на мероприятието бяха: областен управител на област Добрич - Кр. Кирилов, зам. областен управител на област Добрич -  Кр. Николов,  директор  ОД МВР – Добрич – старши комисар Н. Панчев, началник отдел „Охранителна полиция“ -  комисар Ив. Иванов, зам. кмет „Хуманитарни дейности“ при Община гр. Добрич - Д-р Ем. Баева, началник РУО -  Ж. Тошков; Секретари на МКБППМН.

 

13 юни 2019

Звената „Български документи за самоличност“ ще работят и в деня на изборите за членове на Европейския парламент

Служителите ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас

Служителите на звената „Български документи за самоличност“  в ОДМВР Добрич ще работят на 26 май 2019 г. от 08.30 до 19.30 часа. В седмицата преди датата, когато ще се проведат изборите за членове на Европейския парламент от Република България Дирекция „Български документи за самоличност“ е създала необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас.

  1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;
  2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 23 май 2019 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

   1.  Гражданите лично да подадат искане в ОДМВР и РУ при ОДМВР Добрич за дните от 21 май 2019 г. до 25 май 2019 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч. и на 26 май 2019 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч.;
    2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта;

     3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ и СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЕДИНСТВЕНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 26 МАЙ 2019 Г.

16 май 2019

Отчет анализ за 1-во тримесечие на 2019 г.

През периода 1.1-31.3.2019 г. на територията на ОД МВР Добрич са регистрирани 508 криминални престъпления, от които са разкрити 240, с 47.24% разкриваемост, разкрити са и 45 престъпления от минал период. Намалението спрямо същия период на предходната година е с 15.33%, а разкриваемостта е увеличена с 7.74 пункта.
През отчетния период не са регистрирани убийства. 
Регистрирани са 6 грабежа, от тях разкрити 4 и 2 грабежа са разкрити от минал период.
Намаление се отчита и при кражбите 173 срещу 207 за същия период на 2018 г. Разкрити са 43 кражби срещу 41 за 2018 г.
Телефонните измами са 10, от коти са разкрити 9. Потърпевшите са ощетени с 56 000 лева и златни накити. Въстановени са парите от 4 измами, възлизащи на 36 810 лева.
Установените престъпления свързани с наркотични вещества през периода 64 спрямо 70 за 2018 г. Установени разпространения на наркотични вещества са 6.
През отчетния период са установени 76 случая на управление на МПС след употреба на алкохол или наркотични вещества срещу 77 за 2018 г.

24 апр 2019

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО