МВР

ОД Добрич

 

28 ное 2019

Областната дирекция на МВР Добрич призовава гражданите да се възползват от възможността за предсрочна подмяна на българските лични документи.

Уважаеми граждани, 
Във връзка с изтичащият голям брой български лични документи /БЛД/ през 2020г. (около 25 000 лични карти и 15 500 паспорта на граждани с постоянна адресна регистрация на територията на област Добрич), се очаква увеличен прием на заявления за издаване и подмяна на БЛД.
С цел избягване на значителни опашки и напрежение пред гишетата на звената „Български документи за самоличност“/БДС/ през идната година, призоваваме гражданите да не изчакват изтичането на крайния срок на валидност на документите си и да се възползват от възможността за предсрочната им подмяна.
Уведомяваме Ви, че всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР Добрич имат възможност да подадат заявление за лична карта и/или паспорт за обикновена услуга /до 30 дни/, както и за подмяна на СУМПС поради изтичане срок на валидност във всяко едно от звената БДС на територията на област Добрич, които се намират в Районните управления в Албена, Балчик, Каварна, Шабла, Ген. Тошево и Тервел. Готовите лични документи се получават в същото звено БДС, където е подадено заявлението. Мярката е с цел облекчаване на по-натоварените звена БДС, както и с цел допринасяне на удобство на гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес.
Всеки български гражданин, притежаващ валиден български квалифициран електронен подпис може да подаде заявление за издаване на лична карта и/или паспорт и чрез портала за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес: e-uslugi.mvr.bg.
ОДМВР Добрич е в готовност да осъществи и прием на заявления за издаване на БЛД по постъпили искания за организиран прием от държавни институции, общински администрации, кметства и др. 
Предоставяме информация за натовареността по РУ на ОДМВР Добрич, както следва:

Поделение

21.09.2020г.

22.09.2020г.

23.09.2020г.

24.09.2020г.

25.09.2020г.

Общо за седмицата обслужени граждани

Обслужени граждани

Обслужени граждани

Обслужени граждани

Обслужени граждани

Обслужени граждани

ОДМВР Добрич

220

 

199

160

98

677

Албена

3

 

6

9

5

23

Балчик

20

 

15

11

22

68

Ген. Тошево

8

 

6

11

6

31

Каварна

25

 

15

13

17

70

Тервел

24

 

21

12

11

68

Шабла

9

 

8

3

5

25

Общо:

309

 

270

219

164

962„Седмица на пожарната безопасност” от 14-ти до 18-ти септември 2020 година

№ по ред

Дейности

Място

Дата, час, период

Седмица на отворени врати в РДПБЗН-Добрич

Сградата на РДПБЗН -Добрич, гр. Добрич, бул. „25-ти септември“ № 72

14.09.2020 г.-18.09.2020 г.

 

Публикуване на материали в страницата на ОДМВР-Добрич, интернет страницатаи facebook профил на Регионална „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Добрич

https://www.mvr.bg/dobrich/

https://www.facebook.com/rdpbzndobrich

http://rdpbzndobrich.simplesite.com/

14.09.2020 г.-18.09.2020 г.

 

Среща с представители на Община Каварна

Сградата на РСПБЗН

Гр. Каварна,

ул. „Добротица” № 38

14.09.2020 г.-18.09.2020 г.

10:30-11:30 часа

Среща с журналисти от местните вестници и кабелна телевизия

Сградата на РСПБЗН

Гр. Каварна,

ул. „Добротица” № 38

15.09.2020 г.

15:00-15:30 часа

Запознаване на деца и ученици с огнеборската професия

Сградата на РСПБЗН

Гр. Каварна,

ул. „Добротица” № 38

14.09.2020 г.-18.09.2020 г.

Дни на отворени врати, прием на служители и граждани

Сградата на РСПБЗН

Гр. Каварна,

ул. „Добротица” № 38

14.09.2020 г.-18.09.2020 г.

Среща с бивши служители. Отдаване на почит на загиналите. Сплотяване и мотивиране на колектива.

Гр. Каварна

 

18.09.2020 г.

Подготвяне на материал за местния вестник по повод осведомяването на населението на територията на община Шабла за „Седмицата на пожарна безопасност”.

Вестник „Изгрев“ (Шабла)

01.09.2020 г.;

08.09.2020 г.

Публикуване на информация със предвидени демонстрации с противопожарната техника в интернет.

Социални мрежи

01.09.2020 г.

Участие в дарителска кампания за децата на загинали служители при изпълнение на служебния си дълг.

Сградата на РСПБЗН

Гр. Шабла

Ул. „Равно поле“ № 5

29.08.2020 г.

Организиране на открити телефонни линии за консултации, мнения и препоръки в областта на пожарната и аварийна безопасност.

Сградата на РСПБЗН

Гр. Шабла

Ул. „Равно поле“ № 5

тел. 05743/ 4449

14.09.2020 г.-18.09.2020 г.

Дни на отворените врати

Сградата на РСПБЗН

Гр. Шабла

Ул. „Равно поле“ № 5

14.09.2020 г.-18.09.2020 г.

Организиране на празнично мероприятие с деца от Община Шабла.

Сградата на РСПБЗН

Гр. Шабла

Ул. „Равно поле“ № 5

15.09.2020 г.

14:00 часа

Поклон и поставяне на венец пред възпоменателна плоча на Тодор Енчев – загинал при изпълнение на служебния си дълг .

Шабла

Рибарско селище „Кария“

14.09.2020 г.

09:00 часа

Църковна литургия за здраве на служителите и техните семейства

гр. Шабла

Църква „Св.Хараламбий“

14.09.2020 г.

10:00 часа

Провеждане на демонстративно занятие по учебна евакуация в читалище „Зора”

гр. Шабла

18.09.2020 г.

10:00 часа

Среща с пенсионирани служители

Сградата на РСПБЗН

Гр. Шабла

Ул. „Равно поле“ № 5

16.09.2020 г.

10:00 часа

Организиране приемна в службата за граждани.

Сградата на РСПБЗН

гр. Тервел

ул. „Цар Иван Асен ІІ“ № 2

14.09.2020 г.-18.09.2020 г.

09:00-12:00 часа

Организиране на обучително занятие с демонстрация на техника и защитни облекла в ДГ №3 „Първи юни“ –Тервел

гр. Тервел

 

11.09.2020 г.

11:00 часа

Подготовката и изпращането на поздравителни адреси за пенсионираните служители от РСПБЗН-Тервел.

Сградата на РСПБЗН

гр. Тервел

ул. „Цар Иван Асен ІІ“ № 2

14.09.2020 г.-18.09.2020 г.

09:00-12:00 часа

Подготовка на материал по противопожарна тематика и исторически данни за развитието на противопожарното дело в гр. Тервел и публикуването му в сайта на Община Тервел.

Гр. Тервел,

Община Тервел

10.09.2020 г.

 

Подреждане на изложба с архивни и актуални снимки и материали от дейността на РСПБЗН-Тервел

 

Сградата на РСПБЗН

гр.Тервел

ул. „Цар Иван Асен ІІ“ № 2

14.09.2020 г.-18.09.2020 г.

Демонстративно занятие с ПА.

гр. Тервел

Асфалтова база

18.09.2020 г.

10:00 часа

Провеждане на благотворителна кампания за подпомагане на децата на загинали и пострадали служители при изпълнение на служебния си дълг.

Сградата на РСПБЗН

гр. Тервел

ул. „Цар Иван Асен ІІ“ № 2

До 18.09.2020 г.

 

Популяризиране на свободно разпространяваното в интернет електронно списание с противопожарна тематика сос чрез електронните канали на Община Тервел

Електронен портал на Община Тервел

До 18.09.2020 г.

 

Организиране и провеждане на тиймбилдинг

 

 

Сградата на РСПБЗН

гр. Тервел

ул. „Цар Иван Асен ІІ“ № 2

14.09.2020 г.

Организиране на ден на отворените врати за граждани и бивши служители, както и техните семейства, с цел повишаване информираността на населението на община Балчик с възможностите на ППТ, която е на въоръжение на РСПБЗН-Балчик.

Поздрави и предложения могат да бъдат направени и на фейсбук страницата на РСПБЗН-Балчик.

Сградата на РСПБЗН

гр. Балчик

ул. „Струма“ № 41

Ежедневно

От 14.09.2020 г. до 18.09.2020 г.

09:30-12:00 часа

Провеждане на дарителска акция за децата на загинали и пострадали служители при изпълнение на служебния си дълг.

Сградата на РСПБЗН

гр. Балчик

ул. „Струма“ № 41

31.08.2020 г.-04.09.2020 г.

Провеждане на тренировка с основните части на единната спасителна система за реагиране при бедствия, с акцент мерки за защита на населението, с участието на ДФ при Община Балчик.

Община Балчик

Площад „21-ви септември“

17.09.2020 г.

10:00 часа

Отразяване в медиите на тактико – технически способности на силите за реагиране при пожари, бедствия и извънредни ситуации.

Вестници и страницата

14.09.2020 г.

14:00 часа

Провеждане на срещи с представители на местната власт по въпроси за превенцията и защитата на населението при пожари и бедствия.

Община Балчик

14.09.2020 г.-18.09.2020 г.

Участие в дарителска кампания за децата на загинали служители при изпълнение на служебния си дълг.

Сградата на РСПБЗН

Гр. Добрич

бул. „25-ти септември”, №72

До 04.09.2020 г.

Демонстративно занятие с автостълба IVECO MAGIRUS M 32 L и пожарна техника

Сградата на РСПБЗН

Гр. Добрич

бул. „25-ти септември”, №72

От 14.09.2020 г. до 18.09.2020 г.

10:00-11:00 часа

Подготвяне на материал за местния вестник по повод осведомяването на населението на територията на община Генерал Тошево за „Седмица на пожарната безопасност“

Вестник „Добруджански глас“ (Генерал Тошево)

08.09.2020 г.

Участие в дарителска кампания за децата на загинали служители при изпълнение на служебния си дълг.

Сградата на РСПБЗН

Гр. Генерал Тошево

ул. „Димитър Благоев“ №6А

01.09.2020 г.

Организиране на открита телефонна линия за консултации, мнения и препоръки в областта на пожарната безопасност.

Сградата на РСПБЗН

Гр. Генерал Тошево

ул. „Димитър Благоев“ №6А

05731 2234

14.09.2020 г.-18.09.2020 г.

Ден на отворените врати

Сградата на РСПБЗН

Гр. Генерал Тошево

ул. „Димитър Благоев“ №6А

14.09.2020 г.-18.09.2020 г.

Организиране на демонстративно мероприятие с противопожарна и аварийно-спасителна техника, с която разполага РСПБЗН-Генерал Тошево

Сградата на РСПБЗН

Гр. Генерал Тошево

ул. „Димитър Благоев“ №6А

15.09.2020 г.

10:00 часа

Църковна литургия за здраве на служителите и техните семейства

Гр. Генерал Тошево

Църква „Свети Димитър“

14.09.2020 г.

09:30 часа

Среща с бивши служители на РСПБЗН-Генерал Тошево

Сградата на РСПБЗН

Гр. Генерал Тошево

ул. „Димитър Благоев“ №6А

16.09.2020 г.

15:00 часа

Организирана приемна за граждани

Сградата на РСПБЗН

с. Крушари

ул. „9-ти септември“ №27

14.09.2020 г.-18.09.2020 г.

Демонстративно ПТЗ в детска градина

с. Крушари

Целодневна детска градина

Ул. „Хан Телериг“ №2

17.09.2020 г.

09:00 часа

Участие в дарителска кампания за децата на загинали служители при изпълнение на служебния си дълг.

Сградата на РСПБЗН

с. Крушари

ул. „9-ти септември“ №27

До 04.09.2020 г.

*Забележки

Описание, съответстващо на предвидените мероприятия и привличащо интереса на обществото

Адрес, тел. за контакт, ел. адреси на сайтове и/или страници в социални мрежи

Дата и час на начало и край на провеждане и/или активност на дейността

04 сеп 2020

Специализирана полицейска операция по линия на битовата престъпност на 11 август 2020

СПО се провежда на територията на град Добрич. Резултати към 14:00 часа

Под ръководството на Окръжна прокуратура Добрич, на 11.8.2020 г. на територията на град Добрич се провежда специализирана полицейска операция за противодействие на битовата престъпност.
Към 14:00 часа, полицейските служители са проверели общо 179 МПС и 217 граждани. Съставени са 14 АУАН, 21 глоби по фиш и връчени електронни фишове 9, образувани досъдебни производства 6:

 - Досъдебно производство за притежание на наркотични вещества - канабис 0.62 грама
 - Досъдебно производство за притежание на наркотични вещества - хероин 1.36 грама
 - Досъдебно производство зауправление на МПС след употреба на наркотични вещества - метаамфетамин и канабис. При последвалите ОИМ и ПСД в жилището на извършителят са установени 43,42 грама наркотично вещество канабис.
 - Досъдебно производство закражба от магазин за козметика
 - Досъдебно производство за използване на имитация на търговски марки - иззети са над 100 броя спротни дрехи.

Задържани лица - 10
Установено е едно лице обявено за местно издирване
Устнаовени са 200 къса цигари без акцизен бандерол
48 служители на ОД МВР Добрич участват в СПО

 

11 авг 2020

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО