МВР

ОД Добрич

 

Отмяна приемни дни в ОД МВР Добрич и структруни звена по РУ МВР

20 мар 2020

Подаване на жалби и сигнали, адресирани до ОДМВР-Добрич, може да си извършва на e-mail: [email protected] .

Във връзка с Решение на Народното събрания за обявяване на извънредно положение върху цялата територия на Република България, обн. в „Държавен вестник“, бр. 22 от 13 март 2020 г., считано от днес, 20 март 2020 г., в ОДМВР-Добрич и структурните и звена (Районни управления) се отменят приемните на директора на ОДМВР-Добрич, началниците на РУ и полицейските инспектори.

Подаване на жалби и сигнали, адресирани до ОДМВР-Добрич, може да си извършва на e-mail: dobrich@mvr.bg

 20 март 2020 | 17:17