МВР

ОД Добрич

 

24 април 2019

Отчет анализ за 1-во тримесечие на 2019 г.

През периода 1.1-31.3.2019 г. на територията на ОД МВР Добрич са регистрирани 508 криминални престъпления, от които са разкрити 240, с 47.24% разкриваемост, разкрити са и 45 престъпления от минал период. Намалението спрямо същия период на предходната година е с 15.33%, а разкриваемостта е увеличена с 7.74 пункта.
През отчетния период не са регистрирани убийства. 
Регистрирани са 6 грабежа, от тях разкрити 4 и 2 грабежа са разкрити от минал период.
Намаление се отчита и при кражбите 173 срещу 207 за същия период на 2018 г. Разкрити са 43 кражби срещу 41 за 2018 г.
Телефонните измами са 10, от коти са разкрити 9. Потърпевшите са ощетени с 56 000 лева и златни накити. Въстановени са парите от 4 измами, възлизащи на 36 810 лева.
Установените престъпления свързани с наркотични вещества през периода 64 спрямо 70 за 2018 г. Установени разпространения на наркотични вещества са 6.
През отчетния период са установени 76 случая на управление на МПС след употреба на алкохол или наркотични вещества срещу 77 за 2018 г.
Изображения

 24 април 2019 | 16:32