МВР

Дирекция "ОП"

 

За контакт :

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Адрес: София, 1000, ул. „6-ти септември” 29

Телефон: 02/9825000 - Централа МВР

 

ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕИНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – МВР

Адрес: гр. София 1301, ул. „Княз Борис І” № 124

Телефон: 02/ 9815929, 02/ 9822254

Факс: 02/ 9813010

Електронна поща : [email protected]