МВР

Дирекция "ОП"

 

Разширяване на интегрираната система за гранично наблюдение на българо-турската граница - изграждане на сензорни линии за наблюдение

07 апр 2017

00752-2017-0019

Външни експерти - 07.04.2017

 27 юни 2017 | 11:06