МВР

Дирекция "ОП"

 

Доставка на мобилни рентгенови системи, базирани на три автомобила за сканиране на контейнери и превозни средства

16 мар 2017

До всички заинтересовани лица

 27 юни 2017 | 11:06