МВР

Дирекция "ОП"

 

Списък на спортните обекти и съоръжения, предвидени да бъдат отдадени под наем на основание чл.75 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта, находящи се в СК "Раковски"

08 окт 2015

Списък на спортните обекти и съоръжения

 23 май 2017 | 18:06